Дружество Знание
  VFLP


   
 


Езикови сертификати, съответствещи на общата европейска езикова рамка


Езикови сертификати, съответствещи на общата европейска езикова рамка

Изцяло ориентирани към практиката и междуличностната комуникация

Важат в страната и в чужбина

Дори най-ниските нива А1 и А2 представляват официално признат документ за езикова компетентност при кандидатстване за работа

Предназначени за всеки над 16 години