Дружество Знание
  VFLP


   
 


Сертификатите, определящи езиковата компетентност на работното място

images/ENGENEER.jpg

Създаването на Европейския съюз отвори границите на европейските държави, премахна визовите ограниченията, улесни мобилността на гражданите и бизнес-контактите, отвори нови възможности както пред търсещите нова или по-добра работа, така и пред работодателите, имащи вече възможност да подберат подходящия според тях персонал. Това раздвижване на пазара на труда постави пред всеки европеец необходимостта от владеенето на поне още два езика, освен неговия матерен и уеднаквяването на документите, доказващи езиковата компетентност в Европа.

images/slujiteli.jpg

С цел да се отговори на новите условия, Съветът на Европа излезе с обща езикова политика и през 2001 разпространи Общата европейска рамка за нивата на владеене на чужди езици /секция Таблица за самооценяване/, която дефинира стандартите за учене, преподаване и оценка на езиковата компетентност в европейски контекст. В съответствие с новите изисквания на Съвета на Европа и с финансиране от страна на правителството на Германия, изпитният център към Асоциацията на германските народни университети, разработва и разпространява Европейските езикови сертификати (The European Language Certificates - TELC).

Кратка история на изпитната институция

През 1968 г. Германските народни университети VHS провеждат първите изпити за сертификати по английски език. Поради постоянно увеличаващото се търсене на сертификати по чужди езици пет години по-късно, през 1972 г., Съюзът на Германските народни университети DVV създава Изпитна централа. От тогава до сега над 3 милиона души в цяла Европа се положили поне един изпит по чужд език от сертификатната програма на VHS. До 1997 г. Изпитната централа на DVV се намира в Германския институт за обучение на възрастни във Франкфурт.

От 1998 г. Изпитната централа е самостоятелно юридическо лице и съществува под името WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH. До края на 2001 г. WBT GmbH е собственост на DVV и Германския институт за обучение на възрастни. От 2002 г. DVV е единственият собственик на WBT GmbH, което от декемри 2006 г. се преименува на telc GmbH.

telc GmbH работи по своята сертификационна програма съвместно с Европейската асоциация на институциите, изготвящи изпитни системи по чужди езици  ALTE, Федералната служба за емигранти и бежанци BAMF в Германия, Гьоте Институт, Österreichischen Sprachdiplom, EDK Швейцария, Федералното сдружение на германските частни училища VDP, Германската търговско-индустриална камара DIHT, министерства на културата в различните германски провинции, много други организации и държавни учреждения.  

Telc GmbH работи в тясна връзка с търговско-промишлените палати в съответните страни, както с редица образователни институции, големи банки Deutsche Bank, Deutsche Bundesbank, застрахователни компании, крупни фирми – Bayer AG, Daymler-Crysler и др.

Палитра на предлаганите изпити

Telc GmbH е една от основните институции, занимаваща се с разработването на изпитни сертификационни системи по чужди езици и е инстанция, призната извън границите на Европа. Telc GmbH разполага с най-широк спектър от изпити по различни чужди езици, разработени по една и съща система и по едни и същи правила, като предлага практически ориентирани изпити по основните европейски езици : освен английски, немски, френски, също и по италиански, чешки, португалски, руски, испански.

Понастоящем се предлагат изпити за около 40 различни telc сертификата. Те са признати в Европа и спомагат за добрата ориентация в езиковите компетенции на притежателя им. При изпитите telc се обхващат на основата на модерни и надеждни типове задачи най-важните комуникативни компетенции – общото, селективното и детайлирано разбиране при слушане и четене.

Голям брой експерти се грижат за това, тестовете на telc да бъдат с добро качество така, че кандидатите, желаещи да се явят на изпити и лицензираните да провеждат тези изпити центрове да бъдат спокойни, че са спазени най-съвременните изисквания на педагогиката и научните изисквания за разработване на тестове. Европейските езикови сертификати се провеждат в над 20 страни в Европа.

Системата TELC е съобразена с изискванията на Съвета на Европа към езиковата компетентност през ХХІ-век за ориентация изцяло към практиката, валидност за страната и чужбина и приложимост не само в личния живот, но и на работното място. Трябва да се отбележи, че Европейските езикови сертификати са международно познати и признати сертификати. Те поставят акцент върху усвояването и сертифицирането на владеенето на чужд език в професионалната сфера, което ги прави особено интересни и за системата на професионалното образование и обучение. Изпитните елементи се разработват от централизиран изпитен борд въз основа на публикувани учебни програми и планове. В цяла Европа изпитните сесии се провеждат по един и същи начин съгласно стандатизирани процедури, като изпитните резултати се оценяват централизирано.

Защо telc

Един издържан изпит по системата telc повишава шансовете за добро вписване в различните области на съвременния живот. Спектърът се простира от ясно повишените шансове за подобряване на конкурентноспособността на работния пазар, при кандидатстване в различни учебни заведения и се стигне до свободното разбиране на езика по време на стаж или почивка  в друга страна.