Дружество Знание
  VFLP


   
 


TELC в България

      Първата образователна институция в България, която получи лиценз за правото да предлага и организира изцяло изпитите за Европейските езикови сертификати е Дружество "Знание" - София. Програмата беше стартирана и се подкрепя от Германия в лицето на Представителното бюро на Международния институт към Сдружението на германските народни университети в София. Партньори на Дружество "Знание" - София с цел популяризиране на Европейските езикови сертификати и центрове, където се организират курсове за подготовка за полагане на изпитите, са дружествата "Знание" в градовете в Монтана, Благоевград, "Наука и знание"-Пловдив, езикове центрове и школи от София и цялата страна /секция Контакти в България/. 

    У нас са подготвени и сертифицирани от страна на WBT Weiterbildungs – Testsysteme GmbH (telc GmbH) екзаминатори по немски. Дружество „Знание“ проведе редица разяснителни презентации за Европейската езикова рамка и Европейски езикови сертификати пред директори на професионални гимназии и преподаватели по чужди езици от София, Плевен, Варна. Дружеството има договори за съвместна дейност с Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА) за сътрудничество в областта на разпространение на Европейските езикови сертификати. Смисълът на това сътрудничество е информацията за сертификатите да достигне до голям брой работодатели. Целта е наемането на служителите у нас, както и изпращането на такива при договорености за обмен в чужбина, да става съгласно новите изисквания на европейския трудов пазар, както и улесняването на работодателите при подбора и оценката на нови служители.

     Европейските езикови сертификати са от изключителна важност за работещите в области, които изискват владеенето на чужд език, за работещите в области, в които съществува интензивен обмен на работници и специалисти, за кандидатстващите за работа в чужбина, за всички, които завършват професионални училища или степен на професионално обучение или за тези, които притежават езикови умения в различна степен, но нямат необходимия документ, който да ги доказва точно и да бъде официално признат у нас и в чужбина.

    Преди полагането на изпитите не се изисква подготовка по специална учебна програма, сертификатите нямат срок на валидност, съобразени са с изискванията на Общата европейска езикова рамка и както всички останали международно признати сертификати, могат да се прилагат в Досието на Европейското езиково портфолио, с което се представят в цялост както езиковите умения, така и областите, в които те са използвани. Изпитните резултати се оценяват и сертификатите се издават централизирано в Германия.