Дружество Знание
  VFLP


   
 


Внимание!

Подготовката за изпитите не представлява преподаване на граматика и лексика на дадения език, а запознаване с формата на изпита и упражнения за автоматизиране изпълнението на дадени типови задачи за определено време!

Записване за курсове за подготовка

  1. Преминаване през входен тест за определяне нивото на знанията, както и за насочване към броя на часовете, необходими за подготовка

Курсовете за подготовка се организират през цялата година и в зависимост от броя на желаещите, както следва: 1 учебен час - 15 лв.

Информация за подготвителни часове за изпитите може да получите на всички публикувани в сайта телефони.

Заявките за изпит могат да се правят на място в офиса на "Дружество Знание", или с попълване и изпращане на приложената заявка по e-mail на адрес: telc@znanie-bg.org. Изтеглете формуляра от тук

Една заявка се счита за окончателно подадена, когато се заплати сумата за съответния подготвителен курс или явяване на изпит. Подадени заявки без да е извършено плащането по банков път не се считат за реално потвърдени.

Банкова сметка на Дружество Знание

Райфайзенбанк ЕАД
BIC RZBBBGSF
IBAN BG 84RZBB91551067048418

Заявки за изпит след определените дати от Дружество "Знание" се приемат с допълнителна такса закъснение, тъй като се изпращат в централата на WBT във Франкфурт/Майн – Германия.
Заплатената за явяване на изпит сума не се възстановява на кандидата, в случай, че не се е явил на изпита.